Den rasistiska rasbiologin tillämpades direkt efter att Hitler kommit till makten i Tyskland 1933. Ideologin grundade sig på att den ariska rasen var den starka och den skulle inte beblanda sig med andra ”svagare” raser och på så sätt försvaga sig. Den var också inspirerad av Charles Darwins teori att den mest anpassade individen överlever, och denna teori formades då om för att passa den rasistiska ideologin och gjorde det legitimt att de ”starka” fick bestämma över de ”svaga” i samhället.
Judar som levt i Europa sedan antiken utsattes redan under tidig medeltid för förföljelser då de anklagades av den kristna kyrkan för att förneka Jesus och de anklagades också för att ha dödat honom. Dessa förföljelser fortsatte sedan under perioder i flera århundraden och de dödades för sin tro. Efter Franska revolutionen 1789 så blev det en tillfällig förbättring för judarna i Europa och under 1800-talet fick de vara en del av samhället igen. Men i slutet av 1800-talet så var det dags igen och judarna anklagades av antisemitismen för att försöka ta över makten i världen.
Tysklands nederlag efter första världskriget skylldes på judarna och skapade en vilja till revansch, det nazistiska partiet växte sig starkare med åren och efter flera förlorade val så blev de det starkaste partiet i Tyskland och Hitler tillkom som deras ledare 1933. Nazisternas rasideologi var att det var absolut nödvändigt för Tysklands överlevnad att rensa samhället från orena raser. Först var det enbart judar men sedan tillkom zigenare, homosexuella, negrer och handikappade. Samhället skulle räddas av en stark arisk ras. Enligt Nürnberglagarna som tillkom 1935 så var det endast medborgare av tyskt eller besläktat blod som hade fullständiga medborgliga rättigheter. De med orent blod blev av med sina rättigheter och staten fick istället styra deras öde. Dessa jurister som förordnade dessa lagar ansåg det som nödvändigt p.g.a läran om alla människors olikheter. Denna tro, dessa lagar och den grundläggande rasbiologin lade grunden för vad vi i dag kallar för förintelsen.
Allt har sin grund i tänket vi och dom som är det absolut enklaste men farligaste tron en retorik som var något som Hitler tillämpade starkt i sin politik. Han skulle bygga upp ett starkt folk genom att förinta och fördöma de svaga i samhället och bygga upp den starka ariska rasen. Med sin retorik och sin utmärkta förmåga att påverka folket så spred han sin rasbiologi över land och riken och gjorde det legitimt att hata, förkasta, misshandla, förnedra och döda judar runt om i landet. Koncentrationsläger och förintelseanläggningar sattes upp runt om i Europa där sköts, gasades och misshandlades judar ihjäl.
Att Nazismen och rasismen finns kvar i det samhälle vi lever i dag är skrämmande. I Sverige så växer det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna sig starkare. I Frankrike och Danmark likaså. Har vi inte lärt oss något av historien, ska vi verkligen låta detta hända igen? Återigen, vi och dom retorik. Vi vet och dom vet inte. Retoriken som fortfarande vinner anhängare- den enklaste men farligaste retoriken i världen.

Privacy Policy