1997 togs ett mycket viktigt och betydelsefullt beslut, beslutet fattades av Sveriges dåvarande stadsminister Göran Persson, han startade en omfattande informationsinsats om förintelsen, om vad som kan hända om vi i demokratin inte har utgångspunkten att alla människor har lika värde.

1998 så kom resultatet av informationsinsatsen och det var boken … om detta må ni berätta.., tio år senare, 2008 så uppdateras boken med ett helt nytt kapitel och det var Sverige och förintelsen. Kapitlet handlar om judar i Sverige under andra världskriget, det handlar också om hur vad vi i Sverige hade för rastänk och hur vi såg på Tyskland under den här tiden. Fanns det Nazister också i Sverige eller var det något som vi bestämt avstod ifrån. Mycket viktiga frågor och ett facit från historien om vad som kan hända om vi inte utgår från alla människors lika värde. Nazisternas politik om ett renrasigt tyskt rike kostade flera miljoner människor livet. Genom denna bok kan vi upplysa folk om vad som kan hända om vi tillåter en politik med en rasistisk ideologi.

Genom att belysa och berätta för unga människor i skolor runt om i Sverige om vad som hände under förintelsen och få dem att förstå hur väldigt farligt det kan bli om vi låter Nazism, rasism, fascism få fotfäste i Sverige men såklart också på hela jorden. Det är så viktigt att få fram det enkla och självklara att olika är bra och att människor kan leva sida vid sida trots olika religion, sexuell läggning, hudfärger och ursprung. Det är viktigt att få människor att förstå att yttrandefrihet inte är lika med att ta sig rätt att kränka. För har du en åsikt att du hatar ett helt folk p.g.a av deras tro och sedan utrycker denna åsikt, så är det inte en rätt till yttrandefrihet utan det är hets mot folkgrupp, det är en kränkning och det är ett hot ett hat. Det är inte en mänsklig rättighet att ha rasistiska och kränkande åsikter och sedan utrycka dem muntligt till andra och sedan samla på sig anhängare av samma sort. Historien har facit om vad som kan hända om vi låter sådana människor få utrymme och plats. Det kan hända även år 2015, det händer överallt runt om i världen att folk skadas och mördas för sin tro eller hudfärg.

Att ta in siffran att sex miljoner judar mördades p.g.a av den Nazistiska politiken och hatpropagandan. En siffra som i dag är helt omöjligt att ta in, det blir bara en mening vi läser utan att förstå:

”sex judar mördades i förintelsen”

Men bakom dessa sex miljoner fanns någons barn, någons förälder, någons syster, någons bror och någons mor och farförälder. Att höra berättelser om personerna bakom den siffran är därför superviktigt. Den skräck och förtvivlan som låg bakom siffran, smärtan, rädslan och alla förlorade framtider. De som aldrig fick leva- de som aldrig fick uppleva. Vi får aldrig glömma vad som hände. Alla dessa människor som dog av att gasas ihjäl, svält, misshandel och sjukdomar. Endast ett av tio barn klarade sig under den här tiden.

Privacy Policy