Heinrich Himmler

Heinrich Luitpold Himmler föddes år 1900 i München, han var chef för SS och den högst ansvariga för Nazitysklands koncentrations och förintelseläger. Det var han som låg bakom och administrerade massmorden på över sex miljoner judar, en halv miljon romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, handikappade och homosexuella mellan åren 1942-1945. Innan han hann gripas av brittiska soldater i maj 1945 så tog han livet av sig genom cyanidgift.

Ett urklipp från ett tal som Himmler gjorde 1943 visar tydligt hans resonemang och hur han rättfärdigade sina handlingar:

”Jag syftar nu på judeevakueringen, utrotandet av det judiska folket. Det är sådant som är lätt att säga. ’Det judiska folket utrotas’, säger varje partikamrat, ’naturligtvis, det står i vårt program, eliminering av judarna, utrotning, det gör vi’. Och så kommer de alla, de präktiga 80 miljonerna tyskar, och var och en har sin anständiga jude. Naturligtvis är de andra svin, men just den här är en prima jude. Av alla dem som pratar på detta sätt har ingen sett på, ingen stått ut med det. De flesta av er vet vad det betyder när hundra lik ligger bredvid varandra, när 500 ligger där eller när 1000 ligger där. Att ha stått ut med detta, och – bortsett från undantag på grund av mänsklig svaghet – ha förblivit anständiga, det har gjort oss hårda. Detta är ett ärofullt blad i vår historia som aldrig skrivits och som aldrig kommer att skrivas, för vi vet hur svårt vi skulle ha det om vi ännu idag i varje stad – under bombanfallen och krigets bördor och umbäranden – hade judar som hemliga sabotörer, agitatorer och uppviglare.”

Oscar Schindler

Oscar Schindler föddes 1908 i Österrike, han var en industriman som under andra världskriget räddade livet på över 1200 judar genom att anställa dem vid sin fabrik. Oskar Schindler gick år 1936 med i Nazitysklands underrättelsetjänst och 1939 så gick han med i Nazistpartiet där han hade arbetsuppgifter som att samla information till Nazisterna om truppförflyttningar och om olika militära installationer. Samma år så köpte han en emaljfabrik i Krakow Polen, när fabriken blomstrade som mest så var det närmare 1800 anställda varav över tusen var judar. De var dessa judar som Oscar Schindler sedan räddade livet på genom att genom sina kontakter inom Abwer. När röda armen började närma sig koncentrationslägret i Auschwitz och fångarna skulle flyttas till koncentrationsläger österut så mutade han Furiren Amon Göth så att han kunde flytta sin fabrik med sina judiska medarbetare till säkerheten i Brünnlitz, han räddade dem då från en säker död. Alla Oscar Schindlers pengar gick till mutor och när kriget var slut 1945 så var hela hans förmögenhet också slut.

Hans kamp för judarna i sin fabrik och har filmatiserats i filmen Schindlers list, regisserad av Steven Spielberg. Filmen har också använts som undervisningsmaterial i skolorna.

När han dog vid 63 års ålder 1974 så hedrades han genom att begravas på den katolska kyrkogården i Jerusalem.

 

 

 

Privacy Policy