Auschwitz var ett koncentrationsläger i Polen, ett koncentrationsläger som sedan övergick till förintelseläger. Lägret inrättades i polska armens byggnader 1940 och var till en början ett arbetsläger för sovjetiska krigsfångar och judar, arbetskraften gick till olika byggprojekt i anslutning till Auschwitz. Under tiden från 1940-1942 så pågick inga systematiska massavrättningar men folk dog ändå p.g.a mycket hårt arbete, sjukdomar, svält och ibland så avrättades någon med en kula, hängning eller injektion.

Under sommaren 1942 så började Auschwitz att bli något mer än ett arbetsläger, gaskammare monteras upp och lägret blir nu också ett förintelseläger. De judar som anlände till Auschwitz under den här tiden blev selekterade utefter sin förmåga att arbeta. I första selektionen så skiljdes kvinnor från männen, sedan så plockades de arbetsdugliga ut från dessa grupper. Gamla, barn, handikappade, sjuka- alla skickades de direkt till gaskamrar för att få sina liv släckta. De blev inte ens registrerade eller fick ett fångnummer intatuerat. Hela 75 procent av de nyanlända till Auschwitz skickade direkt för avrättning medan 25 % fick leva och användas som arbetskraft. Vetskapen om att detta hänt för endast 73 år sedan är svårt att greppa. Grymheten i att skicka små barn in till en gaskammare och beröva dem på livet är en grymhet som i dag är så fruktansvärt svårt att förstå.

När röda armen närmade sig Warszawa under sommaren 1944 så skickade Himmler ut order om att evakuera Auschwitz och även de andra lägren i öst, målet var att ta fångarna vidare mot koncentrationslägren Buchenwald och Gross-Rosen. Fångarna var då tvungna att gå och många dog eller blev ihjälskjutna under vägen. Cirka 7000 fångar blev klar i lägret då de var för sjuka för att evakueras, de blev befriade av Röda armen. SS-soldaterna hade innan evakueringen försökt spränga och bränna bort alla bevis på vad som förekommit under förintelsen i Auschwitz.

Av 1 100 000 judar som kom till Auschwitz så överlevde endast 100000. Förutom judar så mördades också sovjetiska krigsfångar, romer och polacker. De flesta mördade var små barn, gamla, kvinnor och sjuka. Alla som inte klarade sig igenom selekteringen och ansågs som arbetsför mördades.

Det som hände i Auschwitz mellan 1942-1944 är en grymhet som vi i dag har svårt att förstå. Hur kunde de mörda små barn? Det är svårt att greppa, svårt att förstå men det är så viktigt att historien får gå vidare och utbilda nya generationer så att det aldrig någonsin upprepas igen.

I dag så kan man besöka Auschwitz som ställs ut som museum, hit kan man som skolklass åka för att få ta del av den absolut svartaste tiden i vår nutidshistoria. Museet är indelat i Auschwitz I och Auschwitz II. Auschwitz var den administrativa delen medan Auschwitz II- Birkenau var där judarna avrättades under förintelsen. Ska man besöka museet så är det viktigt att man har tid att besöka båda lägren. Man kan också få en guidad tur genom båda lägren, det tar cirka fyra timmar och kostar runt hundralappen.

 

 

 

 

Privacy Policy