Vår tids värsta folkmord ägde rum under andra världskriget i Europa, på denna sida kommer du att kunna läsa om massmorden och förföljelsen på judar och andra utsatta grupper. Ungefär sex miljoner judar fick sätta livet till i förintelseläger där de mördades i gaskammare, svalt ihjäl, misshandlades till döds eller dog av sjukdomar. Vuxna män, kvinnor och små barn fick sätta livet till. Men det var inte endast judar som blev förföljda och mördade, även homosexuella, handikappade eller andra med annan religiös inriktning mördades. Räknar man med alla dessa grupper så mördades uppåt 17 miljoner människor. Det är svårt att i dag ta in den siffran, hur kunde detta få hända? Varför hände det?

Det som skiljer förintelsen från andra folk och massmord i historien är att massmorden var statliga och organiserade och grundade sig på den nazistiska rasideologin att det var den ariska rasen som var den slutliga härskarrasen. 1935 så kom det dessutom en lag som särskilde tyskar från andra raser som judar, negrer och zigenare, Lagen till skydd för det tyska blodet och den tyska äran bestämde vilken som var av rent tyskt blod eller inte. En tysk och en jude fick exempelvis inte gifta sig, inte heller en tysk med en kvarts jude. Den rena rasen skulle bevaras.

I dag är det väldigt svårt att förstå och ta in att detta hände för mindre än hundra år tillbaka i tiden. På den här sidan så kommer du att kunna läsa om förintelsen och dess historia, berättelser från de överlevande och om grymheterna som ägde rum inom koncentrationslägrens stängsel. Du kommer också att kunna läsa om olika nyckelpersoner under den här tiden. Både om de grymma och om de goda som försökte stoppa det hela.

KZ Auschwitz, Einfahrt

Framförallt så vill vi att det som hände i Europa under andra världskriget aldrig någonsin får hända igen. Historien får inte upprepa sig. Om du tror att detta inte kan hända i dag så tror du fel. En obehaglig tendens har spridit sig runt i Europa, främlingsfientliga partier växer i makten och får fler anhängare. Hitlers mycket enkla retorik, vi och dom, börjar återigen fästa sig. Vi svenskar och dom invandrarna. Där vi är bättre och dom är sämre. Detta ses överallt i världen men vi får aldrig någonsin låta det få fäste igen.

Allt grundar sig i historien och den får aldrig glömmas, människorna som miste sina liv under kriget och förföljelsen får heller aldrig någonsin glömmas.

På den här sidan så ska vi återberätta historien, minnas, ta in och upplysa människor om hur otroligt farligt det är när rasistiska ideologier får fäste i våra länder. Det får inte hända igen.

Första bilden Av Oleg Yunakov (Eget arbete) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andra bilden av ”Bundesarchiv Bild 175-04413, KZ Auschwitz, Einfahrt” av Bundesarchiv, B 285 Bild-04413 / Stanislaw Mucha / CC-BY-SA 3.0. Licensierad under CC BY-SA 3.0 de via Wikimedia Commons.

Tredje bilden av Om detta må ni berätta

Privacy Policy